Erfaringsudveksling og videndeling om Lasse Larsen Byggefirma

Vi har bygget nyt hus (i storkøbenhavn) med Lasse Larsen Byggefirma (LLB). Vi har gennem byggeforløbet og den første tid i huset haft en del gode oplevelser – men også en del byggesjusk og chokkerende oplevelser (som f.eks. forkert lagt og utæt undertag, skimmel i bl.a. tagkonstruktionen, undladt isolering i ydervæggene, utilstrækkelig udluftning af tagrum, forhøjet radonniveau, manglende udtørring iht. ”Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet fra Statens Byggeforskningsinstitut”, gyngende gulve, revnede mursten, huset ikke bygget iht kontrakten osv). Disse erfaringer vil vi samle sammen (gode som dårlige) og dokumentere sagligt på denne hjemmeside i form af tekst, billeder, korrespondance og uvildige ingeniørrapporter fra bl.a. Bygge- og Miljøteknik, Bunch Bygningsfysik og Thunbo Consult. Vi håber kommende husbyggerer og nuværende Lasse Larsen boligejere kan have gavn af hjemmesiden, og vil kommentere og debattere på indholdet, samt bidrage med deres erfaringer og oplevelser med LLB.

 

Det skal nævnes, at hjemmesiden pt er under opbygning, men har du kommentarer, er du altid velkommen til at sende dem til mig.

 

Opdateret: d. 15/3-2016

Kontaktinformation: info@llberfa.dk